İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Akademetre ailesinin en değerli varlığı çalışanlarıdır. İnsana ve emeğe saygı İnsan Kaynaklarının temel politikasıdır.

  • Çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı hedefleyen yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını takip etmek
  • Pozisyonun gerektirdiği bilgi ve yetkinliğe sahip insan kaynağını bünyesine kazandırmak
  • Çalışanları, kurum ilkeleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak ve bir aile havası yaratmak suretiyle kaynaşmalarını desteklemek
  • Tüm çalışanların mutluluğunu, beklentilerini dikkate alarak kurum stratejilerine katkılarını arttırmak
  • Performans değerlendirme sisteminde objektif kriterlerle, çalışanları yüksek performansa teşvik etmek ve ödüllendirmek

Seçme ve Yerleştirme

Akademetre Ailesine katılacak kişilerin seçiminde işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır.
İşe Alım sürecimiz, Şirketimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar ve yapılan ön elemelerin ardından belirlenen niteliklere sahip adaylar, iş görüşmelerine davet edilirler. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel yetkinlikler adayın seçiminde en önem verilen faktörlerdir.

Genel Başvuru

Tüm başvurular özenle incelenir ve başvuru anında açık belirli bir kadro olmasa da, adaylar özgeçmişlerine göre genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda adayların başvuruları değerlendirmeye alınır.

Genel Başvuru


CV'nizi e-posta ile ik@akademetre.com adresine de gönderebilirsiniz.

Açık Pozisyonlar

Akademetre'de açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilir, Kariyer.net üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulamadıysanız, lütfen “Genel Başvuru” ilanımıza başvurunuz.

Açık Pozisyonlar

Staj Olanakları

Akademetre’de uygulanan staj sisteminin amacı öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirerek, uygulamalarını sağlamak ve staj süresince başarılı performans gösterenleri kuruma kazandırmaktır.

Kariyer Fırsatları

Çalışan performanslarının, kurum hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, sürekli hizmet kalitesini, iyileştirici süreç ve sistemlerle, bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanlara eşit kariyer ve profesyonel gelişme olanakları sağlamaktır.
Çalışanlarımız yılda 2 kez yapılan performans değerlendirme sonuç ortalamalarına göre kurum bünyesinde yatay ve dikey kariyer olanaklarına sahiptir.

Çalışma Koşulları ve Ödüllendirme

Akademetre’de işin içeriğine dayalı bir ücretlendirme sistemi kullanılır. İşin içeriği ve çalışanın performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.

  • Performans değerlendirme sisteminde üstün düzey başarı gösteren çalışanlarımız Plaket alamaya hak kazanırlar.
  • Personelin performansını güçlendirmek için gerekli iç ve dış kaynaklı eğitimler düzenlenir.
  • Personelin motivasyonunu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir.