Altyapımız

Saha Altyapısı

Türkiye çapına yayılmış etkin saha alt yapısı ile hızlı ve denetlenebilir biçimde veri toplamaktadır. Türkiye’nin tüm noktalarında eş zamanlı biçimde araştırma yapma olanağına sahip bulunan Akademetre’nin en güçlü yanlarından biri güçlü ve yetkin saha alt yapısıdır. Verinin doğru, hızlı ve sistematik biçimde toplanmasının araştırmanın temelini oluşturduğunun bilinciyle yapılanan Akademetre, toplam 22 ilde kendisine bağlı yaklaşık 350 kişilik saha ekibiyle hizmet sunmaktadır.

Teknolojik Altyapımız

Akademetre gelişmiş teknolojik altyapısı ve özel yazılımlar ile iş ortaklarına hızlı ve etkin biçimde hizmet sunmaktadır.

  • Online-Real Time CATI uygulamalarını dinleme olanağı sunan Voxco
  • Online anket uygulaması olanağı sunan Webropol
  • Geniş veri analizi olanağı sunan SPSS 21

Bilinen yazılım teknolojilerinin yanında Akademetre tarafından geliştirilmiş özel yazılımlar hizmetlerimizde fark yaratmaktadır.

  • Türkiye'ye özel lokasyona, demografik kırılımlara ve S.E.S.'e bağlı mahalle ve sokak bazlı örneklem seçme olanağı sunan StreetDealer
  • Veri giriş kontrollerine yönelik geliştirilen DataMat
  • Ürün fiyatlarını analiz etme olanağı sunan FaMonitör

Akademetre'nin kendi içerisinde bulunan ve uluslar arası standartlara uygun biçimde yapılanmış diğer olanaklarından bazıları şöyledir:

  • Maslak (Spring Giz Plaza) focus stüdyoları
  • 75 terminal kapasiteli C.A.T.I. altyapısı
  • Perakende noktalarından el terminalleri ve ekip takip programı aracılığıyla veri akışı
  • Gerektiğinde tablet bilgisayarlarla saha çalışmaları